โทรศัพท์ฉุกเฉินในอุโมงค์ สามกอง จ.ภูเก็ต

สถานที่ : แยกสามกอง ภูเก็ต