ระบบตรวจสอบ SCADA in Central PattayaTunnel

สถานที่ : อุโมงค์พัทยากลาง