ระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ รถบรรทุกพ่วง สปป.ลาว

สถานที่ : ดงเฮ็น สะหวันนะเขต สปป.ลาว