ระบบด่านชั่งแบบวิ่งผ่าน สะพานมิตรภาพ 2

สถานที่ : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2