ระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมด่าน

สถานที่ : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)