ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน สะพานมิตรภาพ 4

สถานที่ : สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 , อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย