ระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์และระบบเครือข่าย

อุปกรณ์และระบบไฟเบอร์ออฟติค

อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้าต่างๆ

ระบบสถานี รับส่งวิทยุ เสา ติดตั้งรถยนต์