ระบบระแวดระวังภัยและรักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด ชนิด ไอพี และ อนาล็อค

กล้องตรวจจับความร้อน

ซอฟต์แวร์จัดการ วิเคราะห์ และบันทึกภาพระบบภาครวม

ระบบควบคุมการเข้าออก

ระบบสื่อสารภายในและการประกาศเตือนแบบแบ่งโซน