ระบบการจัดการขนส่งแบบอัจฉริยะ

ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนและมอเตอร์เวย์

ระบบควบคุมโดยใช้บัตร (RFID ,TAG)

ระบบขายตั๋วระบบขนส่งอัตโนมัติ

ระบบเก็บเงินที่จอดรถ

ระบบแนะนำที่จอดรถ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์

ระบบเก็บเงินที่จอดรถ

ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางด่วนและมอเตอร์เวย์

ระบบแนะนำที่จอดรถ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์